" ); echo( "
 odlot ■ org |
masturbatory | marzenia uczucia sny mysli prawda klamstwo

blog email moje gory guestbook fotoblog o sobie | odlot org

foto | moje zdjecia mirrorproject ja na plfoto | pyrlandia | schronisko

" ); echo( "
\n" ); if( isset( $dodaj_komentarz ) ) { $time = time(); $ip = gethostbyaddr( $REMOTE_ADDR ); if( $ip == "pk154.poznan.sdi.tpnet.pl" ) $ip = "restricted"; $autor = stripslashes( win2iso( strip_tags( $autor ) ) ); $tekst_kom = ( stripslashes( win2iso( strip_tags( $tekst_kom, '' ) ) ) ); if( empty( $email ) ) $email = "---"; else $email = stripslashes( win2iso( strip_tags( $email ) ) ); if( empty( $strona ) ) $strona = "---"; else { $strona = stripslashes( win2iso( strip_tags( $strona ) ) ); if( !( preg_match( "/http:\/\//i", $strona ) ) ) $strona = "http://" . $strona; }; $dodaj_kom = "$time\n$ip\n$autor\n$email\n$strona\n$tekst_kom"; for( $nr_nazwa_kom = 1 ; ; $nr_nazwa_kom++ ) { $nazwa_dopisz_kom = "$katalog" . $dodaj_komentarz . "." . $nr_nazwa_kom; if( !file_exists( $nazwa_dopisz_kom ) ) { break; }; }; zapisz_plik( $nazwa_dopisz_kom, $dodaj_kom ); $komentarz = $dodaj_komentarz; $wyslij = date( "j.m.Y", $time ) . "\n$ip\n$autor\n$tekst_kom\n$email\n$strona\nhttp://odlot.org/index.php?komentarz=$dodaj_komentarz"; mail( $powiadom, "Komentarz!", $wyslij, "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\nFrom: blog" ); } if( isset( $lupa ) ) { $nazwa = "$katalog" . $lupa . $filetype; if( filesize( $nazwa ) > 0) { wyswietl( $nazwa, "", $lupa, "lupa" ); } else echo( "
Wpis nr $lupa nie istnieje.
wszystkie wpisy »
" ); } elseif( isset( $komentarz ) ) { $nazwa = "$katalog" . $komentarz . $filetype; if( filesize( $nazwa ) > 0) { wyswietl( $nazwa, "", $komentarz, "komentarz" ); } else echo( "
Wpis nr $komentarz nie istnieje.
[ caly Blog ]
" ); } else { // liczmy ile plikow wszystkich ($ile) i bez-skasowanych ($s) for( $ile = 1, $s = 1 ; ; $ile++ ) { $nazwa = "$katalog" . $ile . $filetype; if( !file_exists( $nazwa ) ) { $s--; $ile--; break; }; if (filesize($nazwa) > 0) { $s++; }; }; // nastepne <> poprzednie if( !( isset( $od ) ) ) $od = "0"; $ile = $ile - $od; // wyswietlamy wpisy for( $a = $ile, $powtorzenie = 1; $a > 0 ; $a-- ) { if ($powtorzenie > $limit) break; $nazwa = "$katalog" . $a . $filetype; if( filesize( $nazwa ) > 0) { $prev_data = wyswietl( $nazwa, $prev_data, $a, "wszystkie" ); $powtorzenie++; }; }; echo( '
' ); // nastepne <> poprzednie echo( "

" ); $odn = $od - $limit; if( $odn >= 0 ) echo( " " ); echo( " " ); $odp = $od + $limit; if ( $s > $odp ) echo (" " ); echo( "
  « n a s t e p n e   [ laryngolog ]   p o p r z e d n i e »  
" ); }; // no i wsio ?>

    archiwum 2000 / 2001


    © odlot.org 2000/2004  stat    Warning: require(./logstat/licznik.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/odlotsze/domains/odlot.org/public_html/index.php on line 328

Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required './logstat/licznik.php' (include_path='.:/opt/alt/php80/usr/share/pear:/opt/alt/php80/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/odlotsze/domains/odlot.org/public_html/index.php:328 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/odlotsze/domains/odlot.org/public_html/index.php on line 328